پین جت

ANGELUS
15,000تومان 0
موجود

مشخصات پین جت

مشخصات فنی - پین جت

پین جت


Prefabricated Polycarbonate Structure For The Construction Of Cast Metal Posts
پست و کور پیش ساخته پلی کربنات، جهت قالب گیری و ساخت پست فلزی ریختگی
کاربرد:

قالب گیری از داخل کانال و ساخت پست و کور فلزی ریختگی، به روش مستقیم
قالب گیری از داخل کانال و ساخت پست های فلزی در دندان های اندو شده، به دو روش

– قالب گیری و ساخت پست فلزی، به روش مستقیم: ریلاین Pinjet با آکریل، جهت قالبگیری از داخل کانال

– قالب گیری و ساخت پست فلزی، به روش غیر مستقیم: Pinjet به صورت پین فرعی، جهت قالب گیری از داخل کانال

نظرات خریداران

ارسال نظر

خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند