اسید اچ پرسلن(Cera-Etch)

morvabon

195,000 تومان 0
موجود
تبلیغ مطب دندانپزشکی
تبلیغ مطب دندانپزشکی

مشخصات اسید اچ پرسلن(Cera-Etch)

مشخصات فنی - اسید اچ پرسلن(Cera-Etch)

اسید اچ پرسلن(Cera-Etch)

  • ژل اسید هیدروفلوریک برای اچ کردن پرسلن
  • آماده سازی سطح پرسلن برای باند قویتر با رزین و کامپوزیت
  • جهت ترمیم پرسلن شکسته و رستوریشن های تمام چینی
  • سرنگ ۳ ml
  • Porcelain Etch
  • Hydro Fluoric Acid 9%

نظرات خریداران

ارسال نظر